Az Aikidoról

Az Aikido tradicionális, szamuráj gyökerekbõl táplálkozó harcmûvészet, amelyet Ueshiba Morihei O-Sensei (nagymester, nagy tanító) fejlesztett ki számos budo-stílus tanulmányozása és mesterfokú elsajátítása után. Az Aikido technikai része pusztakezes és fegyveres (fõleg bokken, shoto bokken, jo, tanto) elemekbõl tevõdik össze, és alapvetõen a ju-jutsuból és a kardforgatásból fejlõdött ki. Ettõl elválaszthatatlan, és ugyanolyan súllyal bír az a szellemi/etikai háttér, amely az Aikido célját meghatározza. Ez - Ueshiba mester kulturális hátterébõl és neveltetésébõl adódóan - fõleg az ezoterikus sintó szekta, az Omoto-kyo, és a szintén ezoterikus buddhizmus, a singon tanaira épül, amelyeket a szamuráj szellemiséget évszázadokon keresztül közvetítõ Bushido - a szamurájok etikai kódexe - hat át. Az Aikido értelmezéséhez nagy segítséget nyújt a szót felépítõ kanjik elemzése.

  • ai: találkozás, harmónia, érintkezés, egyesülés, egyesítés
  • ki: energia, erõ, rezgés, életesszencia, a mindent átható éltetõ erõ
  • do: szellemi út

Az Aikido dinamikus mozgása a világegyetem törvényszerûségeivel és a természet erõivel való összhangra, a támadó szándékának megváltoztatására épül. Az Aikido meghatározásával és jelentésével könyveket lehetne megtölteni. Ehelyett álljon itt pár idézet O-Senseitõl és tanítványától:

UESHIBA MORIHEI, O-Sensei:

  • "Az Aikidóban nincsenek rögzített formák - az Aikido a szellem tanulmányozása."
  • "Az Aikido lényege: Az igazi gyõzelem a magunk fölött aratott gyõzelem, a gyors gyõzelem napja!"(Masakatsu agatsu katsuhayabi.) Az »igazi gyõzelem«
  • Az Aiki együtt azt jelenti, hogy eggyé válni a világegyetem éltetõ energiájával.
  • Az Aikidót fordítják a "Harmónia útjának", "Az egyetemes kivel való egyesülés útjának" vagy a "Béke mûvészetének" is.

© 2018 - A weboldalt a Gazdagrét Aikido készítette.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!